Autoservis ZEKA s.r.o. - Záruční servis

 

 
Záruční servis 

 

Vzhledem k platnosti blokové výjimky od roku 2004 v rámci EU provádíme kompletní záruční servis na nových vozidlech všech značek. Striktně dodržujeme správné postupy a rozsahy prací, které jasně stanovuje výrobce daného automobilu. V rámci záručních oprav používáme kvalitativně rovnocenné náhradní díly s originálními.

Všechny provedené úkony dokládáme protokolem z kalkulačního systému GT Estimate a řádně zaznamenáváme do servisní knihy.

Po uplynutí záruční doby vozidla řešíme pozáruční opravy a údržbu individuálně s každým zákazníkem dle jeho přání za účelem snížení servisních nákladů.